Zwanenburg

Donderdag, 8 maart 2018

De buitenplaats Zwanenburg stond langs de Utrechtsestraatweg, op de plaats waar nu de R.K. pastorie van de Nicolaaskerk staat, binnen de gemeente Nieuwegein. 

Waarschijnlijk is het huis in 1633 gebouwd.

 

Wie het huis heeft laten bouwen is niet bekend. De oudst bewaarde afbeelding dateert uit 1633 en bovendien staat in de gevelsteen, die in de noordgevel van de huidige pastorie gemetseld is, ook dit jaartal.

Wel is er het toegangshek van de vroegere buitenplaats bewaard gebleven, met daarop de naam Zwanenburg en het jaartal 1876.