Windmolens in Rijnenburg?

Vrijdag, 29-6-2017

©www.ad.nl/ Marnix Schmidt

Nieuwegein over windturbines in polder Rijnenburg: Betrek bewoners bij besluit

 

Met een nipte meerderheid in de raad, geeft Nieuwegein  een heldere boodschap aan de gemeente Utrecht af. Nieuwegein maakt zich zorgen over mogelijke komst van een windpark in de polders Rijnenburg en Rijerscop op Utrechts grondgebied. Raadsleden roepen op hun inwoners nauwer te betrekken bij het project.

 

De Nieuwegeinse raad wil dat bewoners - vooral uit de wijken Batau en Galecop - beter worden geïnformeerd en meer betrokken worden bij de Utrechtse besluitvorming.

De raad gaf  het signaal af dat toekomstige windturbines in de polders vooral voorkomen moeten worden, maar Nieuwegein realiseert zich dat het geen beslissende stem heeft.

De raad wil wel dat betrokkenen uit Nieuwegein zitting moeten hebben in een nog op te richten omgevingsraad. Een motie hiertoe van de vijf partijen CDA, VVD, SP, Ieders Belang en Nieuwegein haalde een nipte meerderheid. GroenLinks, D66 en PvdA waren tegen en dienden een eigen mildere variant in. Deze partijen riepen vooral op rekening te houden met de zorgen van bewoners.

De aangenomen motie bepleit de oproep aan Utrecht om vooral de ontwikkeling van meerdere scenario's voor het energielandschap waarvan er tenminste een zonder windmolens moet worden ontwikkeld. De gemeente Nieuwegein zal het standpunt aan de collega's in de Utrechtse raad overbrengen en spreekt te hoop uit dat er rekening met de belangen van Nieuwegeiners wordt gehouden.

Op 6 juli neemt de gemeenteraad in Utrecht een principebesluit over het project. Utrecht hoopt met het project zo'n 60.000 huishoudens van duurzame energie kan voorzien.

Hier staan straks de windmolens.