Wiersdijk

De Wiersdijk, vroeger Wiersteeg geheten, verbond aanvankelijk de Vaartse Rijn, tegenwoordig Merwedekanaal, met de Hollandse IJssel.

De Wiersteeg was de oude ontginningsas van de Geinpolder.

Het verdere verloop van het tracé  is nog herkenbaar in het huidige stratenpatroon, via de staatnamen Noorderpad, Helmkruid en het zuidelijkste gedeelte van Geinoord.

Op de Wiersdijk, op nummer 9 bevindt zich een oude boerderij die in 1895 gebouwd is door Jan Wiggers, landbouwer te Vreeswijk.

In 1959 is de linker zijgevel verbouwd, waarbij een nieuwe ingangspartij is aangebracht. In de recentere jaren is het pand geschikt gemaakt voor alleen bewoning. Oorspronkelijk had de voorgevel aan de Wiersdijk een serliana in de topgevel.

De bakstenen langhuisboerderij is op korte afstand van de straat gelegen, en wordt in haarhuidige situatie omgeven door stedelijke bebouwing.

 

  • Foto 1: Merwedekanaal bij Wiersedijk
  • Foto 2 en 3: Boerderij Wiersedijk 9
  • Foto 4 tm 7: Hollandse IJssel en Doorslag bij Geinoord