Omdat ik vandaag dezelfde route naar mijn werk liep als gisteren naar huis kwam ik weer door de Herenstraat.

Het water langs deze weg heet Doorslag en gaat over in de Vaartse Rijn. Op dit punt is in 1671, na vele jaren van wateroverlast, een schutsluis aangelegd.Aan de westzijde van deze sluis staat sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw ‘Huis de Doorslag.’ In de achttiende eeuw was het een logement, vanwaar de tolbrug werd bediend. Vanaf 1603 lag hier een vaste brugverbinding, die in 1883 door een draaibrug werd vervangen. De huidige brug, de Doorslagbrug uit 1978, ligt enkele honderden meters zuidelijker. Een roestend draaiwiel herinnert bij de doorslag in jutphaas nog aan de vroegere sluis.

 

rust roest

 

’t is kalmer in de stad, u merkt,

voor velen is ’t vakantietijd

dat viert men graag en uitgebreid,

nu zijn we even uitgewerkt

we gaan naar ’t bos of naar de kust

in buitenland, hotel of tent

we worden door onszelf verwend

want nu moet worden uitgerust

maar weet u dat veel rusten roest,

straks zijn de spieren slap en zacht

dan kost het starten heel veel kracht

ik vond da ‘k hier op wijzen moest

© ton de gruijter