wandelt rond de Nieuwkoopse Plassen


De Nieuwkoopse Plassen vormen een typisch Hollands landschap. Je kunt hier prachtig wandelen door een van de weinige resterende laagveenmoerassen in ons land. In dit weidse landschap is het natuurlijk prima vogels spotten. En lekker uitwaaien terwijl je naar die heerlijke hoge Hollandse luchten kijkt.

Langs de oevers van de Nieuwkoopse Plassen zie je in het voorjaar een zee aan kleuren. Dan bloeien planten als gele lis, pinksterbloem, echte koekoeksbloem en watermunt. Tijdens het wandelen door dit rustige gebied loop je kans een ree, haas of zelfs otter te zien.

Vlakbij de Nieuwkoopse Plassen wandel je nog door een ander, relatief nieuw natuurgebied: de Groene Jonker. Je ziet hier een fraaie mix van water, ruisende rietkragen en natte graslanden. In elk jaargetijde zijn hier bijzondere weide- en moerasvogels te bewonderen, zoals steltkluten, geoorde futen, kieviten en zwarte sterns. Ook de lepelaar eet hier graag. Je ziet ze in het voorjaar en zomer wadend door het water gaan, soms van heel dichtbij. Slapen doet hij op een veilige plek in de naburige Nieuwkoopse Plassen.