Stuw- en sluizencomplex Hagestein

Het Stuw- en sluizencomplex Hagestein ligt in de Lek bij het dorp Hagestein in de gemeente Vianen, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Het complex is voltooid in 1958. Het complex is gelijk aan dat bij Driel en dat bij Amerongen. Met deze drie stuwen gezamenlijk kan een groot deel van de waterhuishouding van Nederland geregeld worden.

 

Stuw

De stuw bestaat uit twee vizierschuiven (boogvormige staalconstructies), die in het water hangen. Bij grote rivierwaterafvoer, en dat is pakweg 45 dagen per jaar, staan de bogen van de stuw omhoog, daarmee staat de stuw open en hoeft de scheepvaart geen gebruik te maken van de schutsluis. De openingen zijn dan 48,00 m breed en de vrije doorvaarthoogte is dan 14,90 m.

Onder de stuw loopt een tunnel die bedoeld is voor personen en kabels en leidingen. Deze tunnel wordt door onderhouds- en bedienend personeel gebruikt indien de stuw geopend is, en de Lek niet via de vizierschuiven kan worden overgestoken.

 

 

Schutsluis

De Sluis Hagestein is een schutsluis met puntdeuren. De lengte van de sluiskolk is 220 m, door tussendeuren te verdelen in een kolk van 112,5 m en een kolk van 90 m lengte. De kolk is 18 meter breed. De diepte van de bovendrempel is NAP -3,75 m, de tussen- en benedendrempel NAP -4,50 m.[2] Er liggen geen bruggen over de sluis.

 

Vispassage

De vispassage is aangelegd in 2004. Het is de eerste hindernis die de vissen, die vanuit de zee de rivier optrekken om te paaien, tegenkomen. De passage bestaat uit een sluis, die met de waterstand regelt hoeveel water over de trappen van de vispassage stroomt en daarachter een flinke U-sloot met trappen van iets meer dan 10 centimeter hoogteverschil. Vlak naast het sluisje stroomt het water weer achter de bogen de rivier in. De vissen springen van trappand naar trappand omhoog. Vlak bij de passage is een parkeerplaats aangelegd, waardoor met enig geduld dit verschijnsel goed kan worden gevolgd.