Hier andere foto's van kunstwerken in Nieuwegein, die tijdens het hardloopforensen zijn gemaakt.

Naar de vorige pagina

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 7: Het bootje

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 Dan zijn we nu toegekomen aan het laatste kunstobject van Anne-Marie van Sprang in een van de vijvers in de wijk Galecop: een bootje

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

 

Deel 6: Handen omhoog

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

 

Het voorlaatste beeld van de zeven bronzen beelden die geplaatst zin in Galecop: handen omhoog!

 

 

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 5: Hoofd boven water

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

 

We zijn alweer toe aan het vijfde beeld van de zeven bronzen beelden die geplaatst zin in Galecop: een persoon dat nog net het hoofd boven water kan houden.

 

 

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 4: Benen en hoofd

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

 

Dit is het vierde van de zeven bronzen beelden die geplaatst zin in Galecop. Bij dit beeld worden de benen en hoofd boven water gehouden. Het lijkt wel een pose bij het kunstzwemmen.

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 3: Bal

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

 

Dit derde kunstwerk stelt een arm voor dat een bal omhoog houdt

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 2: Hoofd en Kruik

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

 

In dit beeld zie ik een zwemmer dat een kruik voortbeweegt.

Titel: Zonder titel: 7 bronzen beelden (2000)

Deel 1: Hoofd

 

Kunstenaar: Anne-Marie van Sprang

 

Locatie:  Vijvers van stadspark Galecop

 

Anne-Marie van Sprang heeft zeven figuratieve beelden gemaakt die in het water geplaatst zijn. Allen hebben een relatie met water. In het verder gladde water van de vijvers zijn het duidelijke accenten. Alle werken hebben iets grappigs en aandoenlijks. Ook de maat van ieder beeld is door de kunstenaar zorgvuldig gekozen. Volgens haar is de afmeting bepalend voor het al dan niet goed in de ruimte passen.

 

Dit eerste beeld is een hoofd op zijn kant. En dat oor, dat betekent dat hij luistert.

 

Titel: Kubus(1984)

 

Kunstenaar: Gerard Bruning

 

Locatie: Schouwstede (ter hoogte van het busstation)

 

Dit bronzen beeld op een bescheiden betonnen sokkel is in de vorm van een kubus gemaakt. Het heeft echter uitstulpingen bovenop en aan de zijkanten, evenals inkepingen. Deze ronde vormen staan in groot contrast met de vierkante vorm van de kubus zelf. Het beeld heeft in de loop der jaren onder invloed van het weer zijn bronsgele kleur verloren. De kubus is nu donkerbruin.

 

Gerard Bruning (1930-1980) was graficus en beeldhouwer. In 1958 won hij de Karel de Groteprijs voor beeldhouwwerk, hoewel hij als beeldhouwer autodidact was. Hij werkte voornamelijk in beton, steen en brons. Zijn werk is te zien in Utrecht, Nijmegen, Emmeloord en Cuijk.

 

 

 

 

Titel: Knikkers (1987)

 

Kunstenaar: Joke Sterk

 

Locatie: Veertunnel

 

Aan twee kanten van de Veertunnel is dit kunstwerk Knikkers van Joke Sterk te zien. Het zijn reliëfs van beton, waarin echte knikkers ingelegd zijn in primaire kleuren. De elementen zijn cirkelvormig en onderbroken zodat steeds drie delen een cirkel maken.Er zouden allerlei betekenissen aan de cirkels en de steeds terugkerende drie elementen waaruit ze bestaan gegeven kunnen worden. Of dit ook de bedoeling is van de kunstenares blijft gissen.Eén ding staat wel vast: dit kunstwerk draagt bij aan verfraaiing van de tunnel.

 

Titel: Peinzende vrouw (1987)

Kunstenaar: Martine Vlieger

Locatie: Raadhuisplein, Vreeswijk

Dit levensgrote beeld van een vrouw, die haar hand onder haar kin houdt en de armen over elkaar heeft geslagen, kijkt peinzend voor zich uit. We weten dat de plek waar het beeld staat een ‘ in zichzelf gekeerd zijn’ opriep bij de kunstenares en dat ze er naar gestreeft heeft dat in het beeld tot uiting te laten komen. De vrouw draagt een dun gewaad. In de klassieke oudheid werden vrouwenfiguren vaak zo afgebeeld, denk bijvoorbeeld aan de Nike van Samothrace. Ook hier is de zogenaamde ‘ wetlook’ stijl gebruikte.

Woordenwisseling met Nieuwegein

een boeiend beeld staat in vreeswijk op het raadhuisplein. het is gemaakt door martine vlieger en het heet ‘peinzende vrouw’. titel en beeld zijn mooi in harmonie. de dame peinst, dat is duidelijk. waarover de gedachten gaan mag ieder voor zich invullen.

 

peinzende vrouw

 

in stilte op het raadhuisplein

als aan de klinkers vastgeklonken

zij is in stroef gepeins verzonken

en spreekt niet over vreugd of pijn

er is iets droevigs in ’t gezicht

en toch lijkt zij ook vastberaden

zo staat zij altijd op de kade

schuin neerwaarts is haar blik gericht

ligt daar het antwoord? als zij wacht

tot iets op straat of uit het water

haar nadert, dan komt ooit eens, later,

de dag dat zij verdwijnt en lacht

 

© ton de gruijter

 

Titel: De Krul (1985)

 

Kunstenaar: Frans en Marja de Boer-Lichtveld

 

Locatie: op de Zuidstedeweg, vóór de kruising met de A.C. Verhoefweg en de Wijkerslootweg

 

Dit roestvrijstalen beeld in de vorm van een krul die zich ontrolt is gemaakt van roestvrijstaal dat op een speciale manier gepolijst is, waardoor het een matglanzend uiterlijk heeft gekregen en het licht goed reflecteert. Het vijf meter hoge beeld waarvan de lengte door het uitgerolde deel veertig meter bedraagt is een icoon van Nieuwegein.

 

Meer dan 25 jaar heeft het beeld de Krul de markt gesierd tot het eind vorig jaar moest worden verwijderd vanwege de verbouwing van de markt.

 

Woordenwisseling met Nieuwegein

 

Natuurlijk weet u het al, er is al aandacht aan besteed. ‘de krul’ is terug in de stad. een andere plek, en dat roept verschillende emoties op, van jubel tot gruw. ik hoor bij de mooivinders. eerlijkheidshalve meld ik wel, dat ik ‘de krul’ wandelend beter kan zien dan autorijdend, en ze staat op één van de drukkere doorgangsroutes. maar goed, het kunstwerk van frans de boer en marja de boer-lichtveld blinkt weer als vanouds. hoe lang dat duurt?

 

de krul

 

nu toont zij ons weer haar gezicht

 

gedaan is eind’lijk haar verbanning

 

weer zien we de beheerste spanning

 

die in haar vorm besloten ligt

 

nu splijt zij ’t heen-en-weer-verkeer

 

zij blinkt voor hen die langs haar moeten

 

als knipoog in de daagse route

 

de krul, de krul, zij staat er weer!

 

en als haar glans straks wordt verhuld

 

door fijnstof en door vieze gassen

 

dan seint zij ons om op te passen,

 

da’s ook een taak die zij vervult

 

© ton de gruijter

 

 

Titel: Spelende kinderen (2001)

 

Kunstenaar: Wilhelmus J. (Willem) Lenssinck

 

Locatie: Acaciastraat 37

 


Dit kunstwerk bevindt zich aan de zijgevel van het Anna van Rijncollege en het is een keramisch reliëf van balspelende kinderen, knikkerende kinderen, een kind met een vogel en lezende kinderen.
Het werk is gesigneerd met "WJL1976"

 

 

Titel: Leefbaarheid en veiligheid (2001)

 

Kunstenaar: Aart Lamberts

 

Locatie: Apolloburg

 

Dit beeld is aan de gemeente Nieuwegein geschonken door SFB vastgoed.

 

Deze firma heeft als leidraad dat beeldende kunst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Het betreft hier een omgeving van lage bebouwing. Het bronzen beeld van Aart Lamberts stelt een vrouw met twee kinderen voor. Het thema is veiligheid en leefbaarheid, ook te zien in de beschermende houding van de vrouw. Dit thema heeft Lamberts in zes beelden verbeeld die op zes plaatsen in Nederland te zien zijn. Dit beeld maakt dar onderdeel van uit. Het is figuratief met weinig detaillering.

 

 

Titel: Monument voor de gevallenen (1949)

 

Kunstenaar: Albert Dresmé

 

Locatie: hoek Nedereindseweg en Stormerdijkstraat

 

Dit monument van kalksteen is het oudste beeld in de gemeente Nieuwegein en dient ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van WOII en in het bijzonder de tien slachtoffers uit Jutphaas.

 

Het monument is een symbool voor vrede en een afwijzing van oorlog en geweld. Bovenop staat een vrouwenfiguur met een lange jurk en sjerp. Op haar opgeheven hand zit een duif, het symbool van de vrede. Aan weerszijden van het lage gedeelte bevinden zich gestileerde vrouwenfiguren. Aan de linkerkant zijn ze statisch en zwaarmoedig aan de rechterkant vieren ze de vrijheid.

 

Albert Dresmé (1915-2003) heeft onder andere aan de Academie voor beeldende vorming en de Rijksacademie te Amsterdam gestudeerd, waar hij les kreeg van de bekende beeldhouwer Jan Bronner. In zijn werk is hij duidelijk door zijn leermeester beïnvloed.

 

Woordenwisseling met Nieuwegein

 

dodenherdenking 4 mei 2014, nieuwegein:

 

ik sta hier twee minuten stil

 

het vraagt mij twee minuten maar

 

ik lees de namen in de steen

 

herken ze niet, ik maak alleen

 

uit eerbied hier mijn stil gebaar

 

respect voel ik in deze tijd

 

dat vrede hier gemeengoed is

 

en verder slechts geschiedenis;

 

bezettingsmacht, vijf jaren strijd

 

ze hadden vrienden kunnen zijn

 

met man of vrouw van d’ and’re kant

 

maar dat was toen vijandig land

 

en leven had een dunne lijn

 

ik weet niet beter, ik ben vrij

 

maar dat gold niet zo’n stenen naam

 

dus kom ik hier met u tesaam

 

en denk aan hen, de vierde mei

 

© ton de gruijter

 

 

Titel: De Winner (2012)

 

Kunstenaar: Floris Schoonderbeek

 

Locatie: Park de Buurt, bij ingang sportzaal de Waterlelie

 

Naast sportzaal de Waterlelie staat een vijf meter hoge overwinningstrofee in de vorm van een grote beker. Het is de beker die de winnaar van een sportwedstrijd krijgt wanneer hij kampioen is geworden. De kunstenaar wil hiermee een overwinningsgevoel oproepen. Een prettige bijkomstigheid is dat het een functioneel kunstwerk is: aan de voet van de beker is gelegenheid om te zitten. Het kunstwerk als ontmoetingsplek om af te spreken vóór of na het sporten.

 

 

Titel: Boottocht (2000)

 

Kunstenaar: Betty de Groot-Lahnstein en Jacqueline Thijssen

 

Locatie: Beatrixsluis

 

Kunstwerk bestaat uit 20 keramische 3D boten, variërend in grootte van 30 tot 90 cm.
Onthult op 28 juni 2000 door Drs. J. Laan, burgemeester van Nieuwegein t.g.v. de ingebruikname van het nieuwe bedieningsgebouw

 

1 mei 2014================================================================

 

Locatie: Park de Buurt, bij ingang sportzaal de Waterlelie

 

Titel: De Kring

 

Kunstenaar: Frans van der Veld

 

Locatie: grasveld Werkmanlaan (ter hoogte van het Raedeckerplantsoen)

 

Dit beeld is van beton evenals de bijbehorende sokkel. Het stelt drie figuren voor die in een zittende houding elkaar bij de schouders vasthouden. Ze zijn zo gestileerd, dat je niet ziet of het mannen of vrouwen zijn. Door de lange sokkel torenen de figuren hoog boven het grasveld uit en steken mooi af tegen de omringende treurwilgen. Het is een sereen beeld, dat rust uitstraalt.

 

Voor Van der Veld heeft het getal drie een mythische waarde. Daarom heeft hij drie figuren uitgebeeld. Overigens is in de religie het getal drie zeer belangrijk, bijvoorbeeld de heilige drie-eenheid. Ook in de kunstgeschiedenis zijn talloze voorbeelden te vinden, met name de Drie Gratieën.

 

Titel: Eigen Kamer (2005/2006)

 

Kunstenaar: Theo Schepens

 

Locatie: Buurtpark in Galecopperzoom

 

In de parkachtige omgeving van Galecopperzoom, tegen de A12 aan, staat het meer dan manshoge bronzen beeld van Theo Schepens. Een gestileerde figuur met één been naar voren, armen langs zijn lichaam. Talloze kleine mensfiguren rusten op zijn lichaam alsof ze er aan vastgeplakt zijn. Ook heeft de grote figuur een aantal zittende mannetjes op zijn hoofd. Het beeld heeft daardoor een sprookjesachtige uitstraling. Dit beeld past goed in het oeuvre van Theo Schepens, waarin met grote regelmaat fantasierijke mensfiguren voor komen.

 

Woordenwisseling met Nieuwegein

 

Beeldende kunst is niet altijd even toegankelijk. één van de moeilijker werken vind ik persoonlijk het beeld ‘eigen kamer’ van theo schepens in het park galecopperzoom. ik weet ook niet zo goed raad met de naam. de site van de kunstenaar helpt ook niet echt. daar staat onder andere dat het publiek zich beter niet overweldigd kan voelen door virulente retoriek. ik weet niet goed wat dat betekent, maar zo voelt het toch wel.

 

het beeld met de naam ‘eigen kamer’

 

daar staat een man bij galecop

 

een mens die and’re mensen draagt

 

en niemand die eens aan hem vraagt

 

‘zeg, welke richting wilt u op?’

 

hij lijkt te lopen maar staat stil

 

wellicht draagt hij een boodschap uit

 

voor wie niet steeds de ogen sluit

 

‘wie and’ren torst maakt het verschil’

 

dan staat hij voor een mooie droom

 

het bieden van een sterke hand

 

dat mag wel verder dan de rand

 

van ’t buurtpark galecopperzoom

 

© ton de gruijter