N = NEDEREINDSE PLAS

De route van huis naar werk ging dit maal weer eens via Galecop, over het Meikeverpad en vanaf daar een extra rondje langs de Nedereindse Plas.

Na dit rondje verder richting IJsselstein, langs de Doorslag weer op huis aan.

Deze ronde van werk naar huis was 16,5 kilometer, waarvoor ik een tijd nodig had van 1 uur en bijna 30 minuten.

Tempo bedroeg 5 min 24 sec per kilometer met een gemiddelde hartslag van 137 bpm.

 

De Nedereindse Plas is een recreatiegebied in de provincie Utrecht in Nederland, dicht bij Nieuwegein. Het was vroeger een stortplaats van bouwpuin en er werd zand gewonnen. De stortactiviteiten zijn in 1992 beëindigd, waarna in 1993 is gestart met de recreatieve inrichting van het terrein. Het resultaat is een open gebied met veel ruimte voor diverse vormen van recreatie. Een deel van de oever is als zandstrand ingericht. Verder lopen er fiets- en wandelpaden en er zijn vissteigers.

Aan de westelijke zijde is moerasvegetatie ontwikkeld en achter het kijkscherm is, met behulp van sponsorgelden een oeverzwaluwenwand neergezet door de vogelwacht Utrecht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein. 's Winters zijn hier onder andere brilduikers, nonnetjes en grote zaagbekken, terwijl in het voorjaar en de zomer hier karekieten en rietgorzen zijn.

De Nedereindse Plas bestaat uit 2 diepe plassen en ligt sinds een grenswijziging (in 2000) binnen de Utrechtse gemeentegrenzen. Deze 2 plassen zijn ontstaan door grootschalige zandwinning. De plassen hadden een totale oppervlakte van 70 hectare.

In de periode 1964 en 1988 zijn de plassen gedeeltelijk gedempt met afval. Het gedempte oppervlakte is in totaal 29 hectare. In de plassen is sprake van een ‘open stortfront’: het oppervlaktewater staat direct in contact met het afval. Dit is het afval dat voor de demping is gebruikt.

Op de gedempte plasdelen zijn 2 stortheuvels aangebracht in de periode 1988 tot 1993. Deze stortheuvels zijn op een milieuverantwoorde manier aangelegd; het afval in de heuvels is helemaal geïsoleerd. Toen de stortactiviteiten stopten, is het terrein ingericht als recreatiegebied.

In 1996 werden in een aantal oeverdelen gevaarlijke materialen gevonden. Scherpe voorwerpen zoals opstaande staven betonijzer waaraan zwemmers zich kunnen verwonden. De provincie Utrecht stelde een zwemverbod in en dit verbod is nog steeds van kracht. In diezelfde tijd ontstond discussie over de milieuhygiënische afwerking van de gedempte plasdelen. Ook werd duidelijk dat delen van de oever zo steil zijn, dat het nodig is om ze steviger te maken. 

De saneringswerkzaamheden startten in 2007 in de westelijke plas. Door technische problemen kwamen de werkzaamheden in 2008 stil te liggen. In 2010 werd het werk weer opgepakt. Er werd een folieconstructie aangebracht, maar doordat deze folie losliet van de bodem, werd het werk opnieuw stilgelegd. Na discussie heeft de aannemer aangegeven de werkzaamheden alsnog af te maken.