Natuurtuin

De natuurtuin van het Natuurkwartier biedt een bonte verzameling aan vooral inheemse planten en bomen. De tuin is gelegen vlak naast het Milieu Educatie Centrum. Op een oppervlakte van ongeveer 1 hectare is hier een biologische moestuin te vinden, een fruittuin met plukfruit, een kruiden- en vaste plantentuingedeelte (niet uitsluitend inheems), hagen, bakken met waterplanten, een vijver met verlandingszone en inheemse begroeiing. Planten die zich spontaan in de natuurtuin hebben gevestigd zijn onder meer: rietorchis, geoord helmkruid, Japans hoefblad, wilde bertram en beekpunge.

Ook zijn in de natuurtuin bijzondere bomen te vinden. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft de gemeente Nieuwegein een wandelroute van 2 kilometer met informatie over deze bomen uitgezet. De natuurtuin is een geweldige plek om doorheen te struinen. Je ontdekt hier de rijkdom van de groene natuur.

Het beheer van de natuurtuin wordt uitgevoerd door vrijwilligers en de gemeente Nieuwegein.