zag deze vogel op de muur zitten.

Locatie: Hoek Herenstraat in Nieuwegein  op het Huis van Waarde en Wederkeer.