kwam niet geheel toevalling langs deze muurschildering.


31-7-2020

Bron: In De Buurt


Aan de zijgevel van restaurant Spice Monkey aan de Oosterkade leggen de Utrechtse muurschilders momenteel de laatste hand aan een ontwerp dat een eerbetoon is aan de Utrechtse natuurkundige Leonard Ornstein.

De schildering past in een reeks waarin het kunstenaarscollectief wetenschappelijke formules en experimenten van toonaangevende Utrechtse wetenschappers afbeeldt op muren. Nadat eind vorig jaar het Dopplereffect van meteoroloog Buys Ballot werd geschilderd aan de Burgemeester Reigerstraat, is nu de zogeheten toevalsbeweging van Ornstein onderwerp van een schildering.

Op de tien meter hoge en viereneenhalve meter brede muur aan de Oosterkade is in turkoiseblauwe kleuren het onderzoek te zien dat professor Ornstein (1880-1941) deed naar wat in de natuurkunde bekend staat als de toevalsbeweging. Ook wel dronkemanswandeling genoemd. Linksonder op de afbeelding zit Ornstein achter zijn bureau, daarnaast loopt een waggelende man met een fles over een straat in deze buurt en zie je een trambus uit de jaren dertig rijden.

Lees verder in AD/Utrecht