Maaspleinschool

Waar nu de Maaspleinschool staat, stond van 1925 tot en met 1983 de oude Maaspleinschool.

Deze werd gesloopt omdat die niet meer voldeed aan de eisen van de moderne tijd.

In 1984 werd de nieuwe Maaspleinschool geopend.

De oude Maaspleinschool werd ontworpen door Johannes  Planjer (1891-1966).

Hij was stadsarchitect en ontwierp in de stijl van de Amsterdamse School, met gebruik van veel baksteen en versieringen in de gevels.

Ook het oude politiebureau aan de Tolsteegbrug, het huidige Louis Hartlooper Comlex, heeft hij ontworpen.

De melkkar (met de honderonder) komt van de winkel van Van Kesteren die in de jaren 20 op de hoek van Maasplein en de Maasstraat was gevestigd. 

Anno 2011 zit daat de buurtsuper.

Deze muurschildering en die aan de overkant (zie een van de voorgaande berichten) zijn in de zomer van 2011 door Jos Peeters gemaakt, aan de hand van foto's.