Vanmorgen redelijk vroeg opgestaan om dezelfde route te doen als gisteren. Inderdaad opnieuw 14 kilometer alleen deden we er vanmorgen iets langer over, namelijk 1 uur 26 minuten, wat weer neerkomt op een tempo van 6 min 6 sec per kilometer.

We liepen weer voorbij Vreeswijk en weer langs de Lek. Het was weer een fraai gezicht met de opkomende zon.

De Lek is een  rivier die vanaf Wijk bij Duurstede de voortzetting vormt van de Nederrijn en zich bij Kinderdijk verenigt met de Noord: als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort. De lengte bedraagt 62 kilometer.

De Lek

vaak ligt ze als een lui lang lint

met ruimte voor de uiterwaarden

waar koeien dwalen, soms wat paarden,

een schipper kalm zijn richting vindt

 

dan geeft ze ons wat licht plezier

dan hoort men hier wat klaterstemmen

van kind’ren die in ’t water zwemmen

dat is de lek, zo stroomt ze hier

 
en soms dan zwelt ze en haar kant

verzadigd door haar nat en regen

houdt haast haar kracht niet langer tegen

en dan bedreigt ze lager land

 

de mens die hier het landschap kneedt

versterkt dan sluizendeuren, dijken

opdat zij niet voor haar bezwijken

en zij niet doet zo als zij heet

 

© ton de gruijter