ARD SENDUNG 14-2-2018


This is the translation of the German subtitles of ARD Mittagsmagazin of 14th Februar 2018.

First part: English

Second part: Dutch


http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/sendung-vom-14022018-100.html

Maybe jogging is bad for the lungs, at least this is the case in a busy city at rush hour like London for example.

Thousands of people go to work by running: not because they arrive late at work but to come to their daily portion of sports.

Whether this is healthy with all those exhaust fumes is the question but it is certainly better than no movement at all.

 

Christina is in a hurry to go to work.

She does not go by car, bus or metro but she finishes the 7 kilometers running: Christina is a running commuter.

Christina does it to save time, she does her sport this way and she contributes something positive to air pollution.

 

The permissible maximum emissions of nitrogen per year are already reached in London in January, ie within a month.

10,000 inhabitants of London die, according to the city council, annually prematurely due to the bad air.

Almost 10,000 people in London now also do what Christina does: they jog to work: nowhere in the world are there as many as in London: you can recognize them by their backpack.

Incidentally, running in such a busy city is not entirely harmless.

More and more companies, such as Christina's, are installing showers where sweaty runners can freshen up.

It is not just the exhaust fumes that cause problems when running in a busy city.

It is the chronic constipation of the city that leads people to walk.

Parallel to air pollution, London is according to new comparison statistics the city with the most traffic congestion in Europe.

Really very worrying says Rebecca Davey.

And it also means loss of economic productivity and it also costs the traveler a lot of extra gas and time.

Lost time at rush hour also in trains, metro and buses.

David had had enough of a running running group started running in the evening after work: meeting point at 6 o'clock at Waterloo Station.

 

David says: I used to travel 2 hours by car or train to get from home to work, now I am on the road for one hour, including a look at the sky-line.


Misschien is joggen slecht voor de longen, in ieder geval is dit het geval in een drukke stad in het spitsuur zoals Londen bijvoorbeeld.

Daar gaan duizenden mensen hardlopend naar hun werk: niet omdat ze anders te laat op hun werk komen maar om te komen tot hun dagelijkse portie sport.

Of dit dus gezond is met al die uitlaatgassen dat is maar de vraag maar het is in ieder geval beter dan helemaal geen beweging.

 

Christina heeft haast om naar haar werk te gaan.

Ze gaat niet met de auto, bus of metro maar ze legt de 7 kilometer hardlopend af: Christina is een hardloopforens.

Christina doet het om tijd te besparen , doet onderweg aan sport en ze draagt iets positiefs bij aan de luchtvervuiling.

 

De toegestane maximale uitstoot van stikstof per jaar wordt in Londen reeds in januari, dus binnen een maand, al bereikt.

10.000 inwoners van Londen sterven, volgens opgaven van het stadsbestuur, jaarlijks voortijdig wegens de slechtse lucht.

Bijna 10.000 mensen in Londen doen inmiddels ook dat wat Christina doet: zij joggen naar het werk: nergens in de wereld zijn er zoveel als in Londen: je herkent ze aan hun rugzak.

Overigens is het hardlopen in zo’n drukke stad niet geheel ongevaarlijk.

Steeds meer bedrijven, zoals die van Christina, installeren douches waar bezwete hardlopers zich kunnen opfrissen.

Het zijn niet alleen de uitlaatgassen die bij het hardlopen in een drukke stad voor problemen zorgt.

Het is de chronische verstopping van de stad die mensen tot lopen brengt.

Parallel met de luchtvervuiling is Londen volgens nieuwe vergelijkingsstatistieken de stad met de meeste verkeersopstoppingen in Europa.

Werkelijk zeer zorgwekkend zegt Rebecca Davey.

En het betekent ook verlies van economische productiviteit en het kost ook de reiziger veel extra benzine en tijd.

Verloren tijd in het spitsuur ook in treinen, metro en bussen.

David had er genoeg van een begon een hardloopforens loopgroep om ook ’s avonds na het werk te lopen: trefpunt om 6 uur bij Waterloo Station.

 

David vertelt: vroeger was ik met de auto of trein vaak 2 uur onderweg om van huis naar werk te komen, nu ben ik één uur onderweg, inclusief een blik op de sky-line