De auto?

De afbeelding hiernaast spreekt voor zich. Het rijden in de grote stad is uitgegroeid tot een moeizaam karwei tegenwoordig.

De stijging van het autobezit  en de kosten van het openbaar vervoer heeft de laatste jaren geleid tot een enorme toename van de autoritten in grote steden.

Ondanks de stijging van de brandstofprijzen is het autogebruik niet afgenomen. In tegendeel, deze stijgt nog steeds.

Je betaalt steeds meer om te kunnen autorijden maar je hebt steeds meer tijd nodig om op de plaats van bestemming te komen, zeker in de stad.

Leven in deze tijd waar het milieu een belangrijke rol speelt, kunnen we hier natuurlijk ook niet aan voorbij gaan. De toename van het aantal auto's dat gebruikt maakt van de snelwegen zorgt voor luchtvervuiling.

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling; mensen worden er dagelijks aan blootgesteld. Auto's, vrachtwagens, motoren en ander verkeer stoten veel fijnstof uit, stikstofoxiden en koolmonoxide, en dragen ook bij aan uitstoot van andere schadelijke stoffen. Enkele van die stoffen leiden ook tot vorming van ozon. 

Het rijden rondom, maar vooral in de grote steden kan soms erg frusterend zijn: het gaat soms tergend langzaam vooruit. 

Het is duidelijk: in de spits kan het lopen naar het werk sneller zijn dan met de auto.

Het vele verkeer in de stad, in combinatie met andere opstakels zoals verkeersdrempels, niet op elkaar afgestelde stoplichten en langzaam invoegende bussen kan het autoreden tot een afschuwelijke ervaring maken.

De busbaan is ook al zo een bron van ergenis voor de automobilist: een halflege bus die op de vrije busbaan voorbij rijdt terwijl de rest van het verkeer in een slakkentempo voorbij kruipt.

 

Terug naar de inhoud