Doorslagsluis

Wat was het vanmorgen weer eens slecht weer toen ik naar mijn werk fietste.

Wat een verschil met de woensdagmiddag, toen ik om 16.30 uur van mijn werkgever toestemming kreeg om het kantoor te verlaten.

Het zonnetje scheen tijdens het lopen naar huis.

De route ging o.a. via Utrechtstestraatweg en Herenstraat en daarna via Oudegein om het IJsselbos.

Omdat het zo lekker liep maakte ik een extra rondje om Vreeswijk heen en langs het Lekkanaal.

Dit maakte de afstand net iets meer dan 14 kilometer: 14 kilometer en 300 meter om precies te zijn.

Deze afstand werd afgelegd in een gemiddeld tempo van 5 min 22 sec per kilometer met een gemiddelde hartslag  van 145 bpm.

In de Herenstraat loop je langs een kanaal: de Vaartse Rijn en deze gaat op een gegeven moment over in De Doorslag.

Op dit punt werd, na vele jaren van wateroverlast,  in 1671  een schutsluis aangelegd.

Het gebied tussen IJsselstein en Jutphaas stond een jaar na de bouw, tijdens de Franse bezetting van 1672-1674 onder water.

De Franse bevelhebber Condé liet bij de Doorslagsluis een schans van forse afmetingen aanleggen. Tot eind 1673 lagen hier soldaten in garnizoen. Deze schans moest Utrecht tegen een overval vanuit het zuiden beschermen. De Doorslagsluis had als functie om door sluiting, te voorkomen dat het water van geïnundeerde gebieden zou wegvloeien via de Hollandse IJssel.

Bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inundatie kan zowel defensief als offensief worden gebruikt. In het eerste geval wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald gebied te verdrijven.

De sluis was dus ergens onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie om Holland te verdedigen in de 17e en 18e eeuw.

Na de restauratie in 1978 is deze sluis buiten gebruik gesteld. Vanaf de 17de eeuw had de Doorslag overigens ook een belangrijke economische functie in het scheepvaartverkeer van de stad Utrecht van en naar de Hollandse IJssel.

Aan de westzijde van deze sluis staat sinds de tweede helft van de zeventiende 

eeuw ‘Huis de Doorslag.’ In de achttiende eeuw was het een logement, vanwaar de tolbrug werd bediend. Vanaf 1603 lag hier een vaste brugverbinding, die in 1883 door een draaibrug werd vervangen.

De huidige brug, de Doorslagbrug uit 1978, ligt enkele honderden meters zuidelijker.