DOORSLAG

IN FOTO'S

tussen Noordstedeweg en Roerdomplaan.

De Doorslag is een kanaal tussen het Merwedekanaal en de Hollandse IJssel, ten zuidoosten van de wijk Doorslag in Nieuwegein.

De naam Doorslag herinnert aan het tegengaan van een dreigende verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming van die rivier in 1285. De dam tussen de Hollandse IJssel en de Vaartsche Rijn werd doorgeslagen, en in 1295 werd de Nieuwe Vaart gegraven van de Vaartsche Rijn naar de Lek bij Vreeswijk. De Vaartsche Rijn werd later deel van het Merwedekanaal.

Bron: Wikipedia