Een rondje bouwproject bij de Prinses Beatrixsluis

Update 10-8-2017:  afgraven is begonnen

Bijna 300 meter lang en 25 meter breed wordt ie. Dat is nu nog niet te zien, maar de derde sluiskolk, waar straks de grote schepen wachten tot het waterpeil gestegen of gedaald is, wordt steeds beter zichtbaar. Het is mogelijk erdoorheen te lopen, maar nog niet op het uiteindelijke hoogste waterniveau.

Men zit  nu op 1 meter boven NAP, terwijl  op 4,5 meter boven NAP begonnen is. 

Uiteindelijk wordt er gegraven tot 6,80 meter onder NAP, kortom 11,30 meter de diepte in vanaf het niveau waar ze zijn begonnen met graven. Daarna komt er weer een meter bovenop: een grindbed van 40 centimeter en een laag onderwaterbeton van 60 centimeter.

Daar moeten nog heel wat vrachtwagens zand uit. 76.275 kubieke meter wordt afgevoerd, ofwel 3.818 vrachtauto’s vol.

Het zand wordt grotendeels hergebruikt om het sluiseiland tussen de oude en nieuwe kolken op te hogen. De veengrond wordt gerecycled tot potgrond en de onbruikbare grond wordt per schip afgevoerd.

Het uitgraven van een sluiskolk klinkt als een eenvoudige klus: een enorm gat graven en klaar is Kees. Maar zo is het niet. Aan alle kanten wordt er druk uitgeoefend op zo’n gat, daarom zijn de bouwers druk met installaties om te zorgen dat de boel niet instort. Een deel van die installaties wordt later weer afgebroken.

Zo wordt een deel van de diepwanden, de muren van de sluiskolk die in de grond zitten, nu alweer afgebroken. ,,Alleen het deel dat nu nog boven de grond uitsteekt en waar straks de bovenkant van de kades op komt, blijft. Die bovenkant is de mooi afgewerkte wand waar de schepen straks tegenaan liggen, zodat ze niet tegen zo’n puntige diepwand aan liggen”, zegt omgevingsmanager Jacqueline te Lindert van Rijkswaterstaat.

In die wanden worden ankers geplaatst die als scheerlijnen schuin in de grond lopen, om te zorgen dat de wanden niet bezwijken onder de druk van de zijkanten. Ook de sluishoofden, waar straks de roldeuren in geplaatst worden die de kolk afsluiten, bestaan nu nog uit grote buizenstelsels. Die buizen zorgen eveneens voor tegendruk tegen het zand en water van buitenaf, maar gaan er later weer uit.

Ook al zijn de contouren van de derde sluiskolk inmiddels te zien, het duurt nog tot herfst volgend jaar voordat het eerste schip hier kan aanmeren.


De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal.

Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Omdat er steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden.

Daarom wordt er in opdracht van Rijkswaterstaat een 3de kolk aangelegd en wordt het Lekkanaal verbreed.

 

Inmiddels wordt het steeds meer zichtbaar: de contouren van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Het landschap rond de sluis verandert doorlopend en dat is vanaf de fiets of benenwagen het beste te zien.

Helemaal onder deze pagina kan je een fietsroute downloaden die je voert naar een aantal punten rond de werkzaamheden aan de 3de kolk.

 

Plofsluis

Punt 4 op de route is de Plofsluis die je op de foto hier onder ziet. De Plofsluis is zonder meer de vreemdste sluis van Nederland. Er worden geen schepen geschut, hij heeft geen kolk en hij is overdekt. De Plofsluis is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bodem kon ontploffen zodat neerploffend puin bij oorlogsdreiging snel het Amsterdam-Rijnkanaal zou afdammen. Dan kon de vijand het kanaal niet meer gebruiken en kon geen water uit de omliggende geïnundeerde gebieden via het kanaal wegstromen. De Plofsluis is nooit gebruikt, maar vanwege de hoge sloopkosten wel blijven staan bij de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1981. Later werd het een rijksmonument.


Lekkanaal

Als je bij punt 1 van de routekaart staat heb je een mooi overzicht van het gedeelte van het Lekkanaal dat verbreed wordt.

De nieuwe dijk is al goed zichtbaar als we richting Vianen kijken.

Als de dijk naar een paar jaar is gestabiliseerd, wordt de oude dijk afgegraven.

In de "oksel" van de nieuwe dijk ligt kazemat "Vreeswijk Oost".

Om de verbreding van het lekkanaal mogelijk te maken is deze ongeveer 150 meter verplaatst.

De kazemat is behouden omdat deze deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, welke op de nominatie staat voor de UNESCO werelderfgoedlijst.

 

Foto's  van 20-7-2017

Kolk in aanbouw

Op punt 2 van de kaart zien we de derde sluiskolk in aanbouw.

Afmeting van de derde kolk is 300 x 25 meter.

De drempelhoogte van de nieuwe kolk is -5,8 meter NAP.

Schepen met een diepgang van tot 4 meter kunnen van de sluis gebruik maken.

Maximaal te verwachten hoog water is + 6,4 meter NAP: de nieuwe sluis is waterkerend tot maximaal +7,8 meter NAP

 


Download
Fietsroutekaart Beatrixsluis
Fietsroutekaart Sas van Vreeswijk april
Adobe Acrobat document 3.3 MB