Oude Boogbrug tussen Vianen en Nieuwegein wordt volgend jaar ontmanteld

De oude Boogbrug (bouwjaar 1936) tussen Vianen en Nieuwegein wordt medio 2018 afgebroken. Begin deze maand heeft Rijkswaterstaat de watervergunning aangevraagd t.b.v. het milieuhygienisch bodemonderzoek bij een waterkering bij de pijlers van de te ontmantelen oude Boogbrug. Dit onderzoek is noodzakelijk om informatie te verzamelen die nodig is voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

De uitvoering van het ontmantelen van de Boogbrug is nog niet aanbesteed aan een aannemer. Zo gauw dit bekend is en de gekozen aannemer een plan van aanpak voor de sloop kan overleggen komt er duidelijkheid over planning en tijdsduur.

Op 13 november 2013 heeft een bestuursrechter bepaald dat de brug mag worden gesloopt. Over het behoud van de stalen boogbrug over de Lek is meer dan 10 jaar gestreden door Stichting Boogbrug Vianen die de brug als gemeentelijk monument wilden laten aanwijzen. Er zijn boogbruggen uit dezelfde tijd, zoals de Waalbrug bij Nijmegen, die wel een monumentenstatus hebben. Maar over de waarde van de boogbrug bij Vianen lopen de meningen uiteen. Medio 2018 zal hij dus niet meer aan de horizon tussen Nieuwegein en Vianen te zien zijn.