De route van vanmiddag, van werk naar huis, bedroeg 14 kilometer waarvoor ik 1 uur 24 minuten nodig had, ging langs het Lekkanaal.

Het Lekkanaal eindigt in de Lek. 

Daar heb je een fraai uitzicht op Vreeswijk, de Lek en Vianen. Daar bevindt zich daar een zogenaamde balkenloods, met een  met bankje om even te zitten, te kijken, te babbelen. Vroeger was dit één van de opslagplaatsen van balken die dienden om de sluisdeuren te versterken, nu is het gewoon mooi. en dat is net zo belangrijk.

Balkenloods


’t herinnert nog aan vroeger tijd,

toen men met dijk en sluis, desnoods

versterkt met balken uit de loods

op waterdruk was voorbereid


maar toen men dikker deuren kreeg,

verloor de balk haar praktisch nut

de sluis wordt verder niet gestut,

de loods mocht blijven, maar is leeg


’t is nu een mooie mijmerplek

zo mag ze altijd blijven staan

en biedt ze in het druk bestaan

een rustpunt aan de brede lek


© ton de gruijter